LUCI DIGITAL POST PRODUCTION
Share This !!
Scroll Down
Back to home

Chờ em đến ngày mai

Details
//Chờ em đến ngày mai – Until You

Chờ em đến ngày mai – Until You

Category : CG Feature Film

Chờ em đến ngày mai – Until You: 

Dự án phim rất tham vọng được đội ngũ LuciDigital tham gia vào 09/2016. Chúng tôi tham gia thực hiện các công đoạn quan trọng liên quan đến hiệu ứng xuất hiện chú chó Mít Chọt và mang lại khả năng nói chuyện giao tiếp với cô bé Ly. Chúng tôi đã thực hiện gần 100 shot kỹ xảo phức tạp. Tái tạo lại chú chó, mô phỏng lại bộ lông, chuyển động phức tạp của chú chó.

Nhà sản xuất: Thiên Phúc Entertaiment

Đạo diễn: Đinh Tuấn Vũ

CGI by LuciDigital: Supervisor, Matchmove, FX, Model, Grooming, Lookdev, Lighting, Compose.

© Luci Digital 2018 / All rights reserved.

Get In Touch
Close