LUCI DIGITAL POST PRODUCTION
Share This !!
Scroll Down
Back to home

Việt Sử Kiêu Hùng: Tử Chiến Thành Đa Bang - Hồi 2: Sắt

Details
//Việt Sử Kiêu Hùng: Tử Chiến Thành Đa Bang – Hồi 2: Sắt

Việt Sử Kiêu Hùng: Tử Chiến Thành Đa Bang – Hồi 2: Sắt

Category : Feature Film

Việt Sử Kiêu Hùng là dự án làm phim sử Việt theo phong cách diễn họa (animation), tái hiện lại những nhân vật lịch sử, những trận đánh lớn, hay những sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam.

Luci Digital hân hạnh được góp mặt trong đội ngũ những người thực hiện dự án này.

Tử chiến thành Đa Bang – Hồi 2- SẮT – Việt Sử Kiêu Hùng from Luci Digital on Vimeo.

© Luci Digital 2018 / All rights reserved.

Get In Touch
Close